informacje dotyczące zdjęć i filmów dostępne pod adresem e-mail: 

information on photos and videos available at the following e-mail address:

  f_d_w@wp.pl  lub  tel. 668_332_779 

Klikając na zdjęcie przejdziesz do następnego etapu podglądu zamieszczonych zdjęć aż do momentu kiedy każde zdjęcie będzie znajdowało się jedno pod drugim.

* dotyczy to każdego zdjęcia zamieszczonego na każdej stronie *

By clicking on the picture you will go to the next stage of the preview of posted photos until each picture will be placed one after the other.

* this applies to every picture posted on every page *

Powered by SmugMug Owner Log In