Linki do stron www:

* 1995 - 50 lecie Domu Dziecka nr 3 im. Dziecka Warszawy w Warszawie, relacja w telewizji Polsat i WOT

1995 - 50th anniversary of Children's Home No. 3 to them Child of Warsaw in Warsaw, coverage on Polsat TV and WOT

* 1995 - "Jednak Dom" Audycja III Programu Polskiego Radia

1995 - "However, Home" Program of the 3rd Polish Radio Program

* 2008 - WARSZAWSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ z wizytą w Domu Dziecka przy ul.Dalibora 1 w Warszawie

2008 - Warsaw Football Academy ACADEMY with a visit to the Orphanage at ulica Dalibora 1 in Warsaw

* 2009.03.28 Powitanie wiosny w Domu Dziecka nr 3 przy ul. Dalibora 1 w Warszawie

2009.03.28 Welcome spring in the Children's Home No. 3 at ul. Dalibora 1 in Warsaw

* 2010 - Nie zamykaj się na płacz

2010 - Do not close yourself to cry

* 2011 - Piknik samochodowo-motocyklowy oraz pokazy strzeleckie i walk wręcz

2011 - Car and motorbike picnic as well as shooting and hand-to-hand demonstrations

tłumacz tekstu / text translator

  Powered by Google TranslateTranslate
Powered by SmugMug Owner Log In

Original text