"Fundacja Dziecka Warszawy" jest organizacją, która od ponad 26 lat pomaga dzieciom z domów dziecka, a szczególnie placówce O.W.D. i R. "Koło" w Warszawie. Tu znajdują one oparcie życiowe i warunki do rozwijania swoich zainteresowań.

Zapraszamy wszystkie osoby o wielkim sercu i wrażliwości na problemy sieroctwa, które chciałyby przyczynić się do ich szczęśliwego dzieciństwa i pomóc im w życiowym starcie.


Czekamy w gościnnych progach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" który od lipca 2016 roku mieści się przy ulicy Barcickiej 2,  01-807 w Warszawie.telefon kontaktowy:        668 332 779"The Warsaw Child Foundation" is an organization that has been helping children from orphanages, especially O. D., over 26 years. and R. "Koło" in Warsaw. Here, they find life support and conditions to develop their interests.

We invite all those with a big heart and sensitivity to the problems of orphanhood that would like to contribute to their happy childhood and help them in their life's struggle.

We are waiting in the hospitable thresholds of the Children and Family Support Center "Koło" which since July 2016 is located at Barcicka 2, 01-807 in Warsaw.


contact phone number: 668 332 779
Powered by SmugMug Owner Log In